Privatumo politika-Privacy policy

Šokių akademija SALTARE visada gerbė ir gerbs savo narių ar svetainės lankytojų privatumą. Mes niekada niekam neperduodame duomenų, nesiuntinėjame bereikšmių pranešimų ir negaišinam Jūsų laiko. Jeigu kažkas panašaus nutiko, greičiausiai tai mūsų mokymosi proceso rezultatas. Privatumo politika mūsų svetainėje reikalinga tam, kad biurokratiškai atitiktumėme visus Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tikimės taip ir yra, jeigu kažkas ne taip, susisiekite su mumis el. paštu info@saltare.lt, o mes tuo tarpu toliau koncentruojamės į tai ką darome geriausiai – šokių pamokas ir fitnesą!

privatumo politika privacy policy

Saltare.lt privatumo politikos taisyklės

 1. Ši privatumo politika reglamentuoja VŠĮ Šokių akademija SALTARE (toliau – studija) administruojamo tinklalapio saltare.lt (toliau – tinklapis) ir jo lankytojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Lankytojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. Saltare.lt tinklalapyje nurodydamas savo asmens duomenis ir patvirtindamas leidimą juos naudoti rinkodaros tikslais, lankytojas sutinka, kad studija juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tvarka, priemonėmis ir tikslais.
 4. Studija vadovaujasi šiais pagrindiniais lankytojo duomenų tvarkymo principais:
 • 4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais, konkrečiais ir teisėtais tikslais.
 • 4.2. Asmens duomenys naudojami saugiai, tikslingai ir sąžiningai.
 • 4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, kai duomenų subjektas duoda sutikimą arba pats inicijuoja kontaktą, užsako ar išbando studijos paslaugas ar dar kitaip turėjo kontaktą su studija, kuri tuti teisę tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
 1. Studija lankytojo duomenis gali saugoti neribotą laiką arba visai nieko nesaugoti, o kai kuriais atvejais privalo tai daryti įstatymuose numatytą laiką.
 2. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė raštu arba žodžiu.
 3. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 4. Studija, siekdama suteikti visavertes paslaugas, lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašyta informacija yra naudojama lankytojo, kaip ankstesnio studijos tinklapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Pati studija tiesiogiai neįrašinėja jokių slapukų, tik naudoja trečių šalių programas. Studija neturi jokios kontrolės ir tiesioginio priėjimo prie trečiųjų šalių įrašomų slapukų. Dažniausiai, statistinių ir panašių duomenų rinkimas neleidžia identifikuoti vartotojų atskirai, tik apjungia juos į tam tikras grupes ar pan., kurios leidžia kartu analizuoti informaciją ir ją panaudoti įvairias nepiktybiniais tikslais. Google analytics programos privatumo politika https://www.google.com/policies/privacy
 5. Visi saltare.lt tinklalapyje renkami duomenys yra naudojami tik įstatymų apibrėžtais tikslais.
 6. Studija nėra atsakinga už tai, kad vartotojai pateikia klaidingus duomenis.
 7. Lankytojai patys atsakingi už  privatumo politikos atnaujimų sekimą. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi saltare.lt studijos tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad lankytojas sutinka su šiais atsiradusiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Naujienlaiškių prenumeratos taisyklės.   

 1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius, Jūsų el. pašto adresą naudosime informacijai apie studijos veiklą, renginius, pasiūlymus bei kitoms naujienoms siųsti.
 2. Sukaupta informacija bus naudojama tik naujienlaiškių siuntimui. Naujienlaiškius siunčiame periodiškai, dažniausiai kartą per mėnesį.
 3. Mūsų naujienlaiškiai siunčiami nuo siuntėjo saltare.lt.
 4. Naujienlaiškio prenumeratoriai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui).
 5. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas informacinių technologijų paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtus naujienlaiškius. Galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@saltare.lt arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.
 6. Jei turite prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo ar nusiskundimų, kreipkitės tiesiogiai į mus el. pašto adresu info@saltare.lt.

Renkami duomenys

Galimai renkami duomenys gali būti IP adresas, naršyklės tipas, interneto tiekėjas, laikas ir data, įėjimo/išėjimo puslpiai, paspaudimai, puslapių naršymo eiliškumas, el. pašto adresas ir pan.

Taip pat pateikiame mūsų privatumo politkos anglišką mini versiją.

 

Privacy Policy for saltare.lt

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at info@saltare.lt.

At saltare.lt, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by saltare.lt and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, saltare.lt makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track users movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

saltare.lt does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on saltare.lt.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to saltare.lt and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on saltare.lt send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

saltare.lt has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. saltare.lt’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.